Chakrasystemet

 

Lär dig mer om våra sju chakror, först enligt den indisk/hinduiska traditionen och därefter enligt den engelsk mediumistiska. Skrolla ner om du vill läsa den senare.

 
 

Livskraften som rör sig genom chakrorna väcker energi som ger en ny medvetenhet om vilka vi är och hur vi handskas med världen. Genom att förstå hur det urgamla chakrasystemet fungerar kan man göra det bästa av sin fysiska, mentala och andliga energi.

Man kan inte se sina chakror så som man ser kroppen. Chakrorna driver på kundalini mot högre medvetenhet.

Yogamästaren B K S Iyengar beskriver chakrorna på följande sätt: ”Liksom antenner fångar upp radiovå- gor och omvandlar dem till ljud genom mottagare, fångar chakrorna upp kosmiska vibrationer och sprider dem genom kroppen.”

Varje chakra är en pinne på vår egen personliga evolutionsstege, som står i samklang med en frekvens av livsenergi som vi lär oss att bemästra och integrera på vår väg till helhet. I varje chakra lär vi oss att bemästra en unik aspekt av livet och den mänskliga erfarenheten så att vi kan leva och fungera fritt på den nivån och möjliggöra energin att stiga upp ett pinnhål. Varje chakra skänker unika gåvor och förmågor och även utmaningar, dilemman och krav för vårt funktionella och relationsmässiga deltagande i livet.

 

Chakrorna enligt den indisk/hinduiska traditionen.

Varje chakra har olika andliga kvalitéer som är eviga och aldrig kan förstöras.

Genom meditationen förstärkar vi dessa kvalitéer inom oss.
Nedan ges en kort beskrivning av varje chakra.

 

 

 

Mooladhara Chakra - Baschakrat - Röd:

oskuldsfullhet, visdom, spontanitet

Det första chakrat är beläget under korsbenet där Kundalini finns. Den viktigaste kvalitén i detta chakra är oskuldsfullhet. Genom oskuldsfullheten kan vi uppleva ren barnslig glädje, fri från begränsningar som fördomar och invanda föreställningar. Oskuldsfullheten ger oss värdighet, balans och en stark känsla av riktning och mening i livet. Den är ingenting annat än enkelhet, renhet och glädje.

Kvalitén i detta chakra är också den inre visdom som alltid finns hos små barn och som ibland kan grumlas under livets gång och av vårt moderna sätt att leva. Men oskuldsfullheten är en kvalité som aldrig kan förstöras. Den finns evigt inom oss i väntan på att få komma till uttryck i form av ren och obesudlad glädje när Kundalini stiger.

 

 

Swadishthana Chakra - sakralchakrat - Orange:

kreativitet, uppmärksamhet, kunskap

Det andra chakrat står för kreativitet, ren uppmärksamhet och ren kunskap. Detta chakra ger oss kontakt med vår inre källa av inspiration och gör det möjligt för oss att uppleva skönheten omkring oss. Den rena kunskapen i detta chakra är inte mental, utan det handlar om en direkt upplevelse av verkligheten. Vi kan känna den som en sval bris i handflatorna eller som stickningar i våra fingrar som tyder på subtila blockeringar. Ytterligare en kvalité i Swadisthan-chakrat är koncentrationsförmåga och fast uppmärksamhet.

Fysiskt tar Swadisthan-chakrat hand om lever, njurarna och den lägre delen av magen. När vi tänker för mycket töms chakrat på energi. Sjukdomar som diabetes eller blodcancer kan drabba oss när chakrat är helt ur balans.

 

 

Nabhi Chakra - Solarplexuschakrat - Gul:

generositet, tillfredsställelse, rättfärdighet, balans

Tredje chakrat ger oss generositet och en känsla av fullkomlig tillfredsställelse och belåtenhet. Den viktigaste kvalitén på chakrats vänstra sida är inre frid – genom att balansera detta chakra kan man lösgöra spänningar och stress. Chakrats högra sida tar hand om levern, som är det organ som styr vår uppmärksamhet och koncentrationsförmåga.

När Nabhi-chakrat blir upplyst av Kundalini ger det oss kraften att komma vidare i vår andliga utveckling, det ger oss balans i tillvaron, rättfärdighet och en inre känsla av moral.

 

Tomrummet - att vara sin egen mästare (guru)

Andra och tredje chakrat omringas av Tomrummet som står för principen att vara sin egen mästare eller guru. I en del andliga traditioner liknas detta område vid ett ”illusionernas hav” som man måste ta sig över med hjälp av en andlig guide. När Kundalini är uppväckt och passerar genom Tomrummet etableras denna mästarprincip inom oss själva. I Sahaja Yoga blir man alltså, som Shri Mataji säger, sin egen guru, sin egen andliga guide, eftersom man på fingertopparna kan känna sina subtila problem och har möjlighet att bota dem med hjälp av ens egen Kundalini.

När Tomrummet blir upplyst av Kundalini hjälper det oss också att göra oss av med dåliga vanor, lättja, bekvämlighet, materialism, beroenden och annat som gör oss ofria på ett eller annat sätt: vi blir vår egen mästare.

Något som kan skada Tomrummet svårt är falska ”gurur” som är mer intresserade av makt och pengar än av andlig utveckling. Men efter Självupplysningen kan allt återställas i sitt ursprungliga skick med hjälp av Kundalinis renande kraft i meditationen.

 

 

 

Anahata Chakra - Hjärtchakrat - Grön:

Anden, kärlek, trygghet, ansvar

I fjärde chakrat bor Anden, vårt sanna Jag. Anden är evigt ren och påverkas inte av något utifrån. Man kan jämföra den med en strålande diamant som finns inom oss och som bevittnar alla våra handlingar.

Efter Självupplysningen kommer vår uppmärksamhet för första gången i kontakt med vår Ande och vi blir gradvis medvetna om den. Vi blir av med de felaktiga identifikationer vi har med egot eller inlärda föreställningar, och börjar istället identifiera oss alltmer med Anden, som är vår sanna natur.

På det fysiska planet tar detta chakra hand om hjärtat och lungorna. Obalans i chakrat kan leda till astma eller hjärtproblem av olika slag.

Andra kvalitéer i hjärtchakrat är medkänsla och kärlek, och det ger oss också en känsla av ansvar och rent beteende gentemot andra. Mitten av hjärtchakrat, som är beläget innanför bröstbenet, står för trygghet och tillit. När hjärtchakrat är helt upplyst av Kundalini försvinner alla bekymmer, all rädsla och alla tvivel.

 

 

Vishuddi Chakra - Halschakrat - Blå:

diplomati, respekt, lekfullt vittne, att vara ett med allt

Femte chakrat står för diplomati och rena relationer till andra. Kvalitén att kunna vara ett lekfullt vittne till livets skådespel finns också där. När chakrat öppnats av Kundalini befrias vi från alla skuldkänslor och samvetskval, och vi börjar tala på ett vänligt och medkännande sätt. Tendenser att dominera andra eller att känna sig dominerad av andra försvinner, liksom avundsjuka och känslor av överlägsenhet eller underlägsenhet.

Vishuddhi är också det chakra som kopplar oss till helheten. Det gör så att vi kan känna oss som ett med andra och inse att vi alla är en del av helheten.

 

 

 
 
Agnya Chakra - Tredjeögats chakra - Indigo:

förlåtelse, medkänsla

Sjätte chakrat står för förlåtelse och medkänsla. Med förlåtelse menas förmågan att släppa taget om ilska, hat och bitterhet och att i ödmjukhet upptäcka Andens generositet och ädelhet. Agnya-chakrat är den kraft som befriar oss från vårt ego och våra fördomar, vanor, rasistiska idéer och felaktiga identifikationer. Det är den trånga porten som öppnar vägen för vårt medvetande att stiga till dess slutgiltiga destination, det sjunde chakrat.

Agnya-chakrat blockeras om vi är alltför upptagna av oss själva, och om vi använder synen på fel sätt, såsom att hela tiden titta hit och dit, att titta på sådant som inte är rent och oskuldsfullt. Att titta på himlen, på jorden och naturen kan hjälpa till att rena chakrat.

 

 

 

Sahasrara Chakra - Vit, violett:

integrering, absolut medvetande

Sjunde chakrat integrerar alla andra chakror med deras respektive kvalitéer. Det är den sista milstolpen i det mänskliga medvetandets utveckling. I dag befinner vi oss på den nivå som motsvarar detta chakra. Vårt medvetande kan därför lätt nå denna nya dimension där vi kan uppfatta och förstå bortom det begränsade rummet av tankar, begrepp och föreställningar.

Sahasrara-chakrat står för detta absoluta medvetande, det direkta, absoluta uppfattandet av Verkligheten genom centrala nervsystemet. Det är just detta vi uppnår genom Självupplysningen, Kundalinis spontana uppvaknande.

 

 Informationen hämtad från: